התפטרות בדין פיטורים

עובדים רבים מודעים לזכותם לפיצויים עם פיטורם ממקום העבודה (בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק). אולם פחות עובדים מודעים לעבודה שבמקרים מסויימים הם זכאים לפיצויי פיטורים אף אם התפטרו מרצונם.

 במקרים הבאים זכאי עובד להתפטר ויחשב בפני החוק כמי שפוטר מעבודתו:

 • -הרעת תנאים – החוק קובע כי במקרה בו חלה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, תראה התפטרותו של העובד כפיטורים. לדוגמא:
 • o  אי תשלום שכר.
 • o  הפחתת שכר ללא הסכמת העובד.
 • o  הארכת שעות העסקה.
 • o  שינוי לרעה בתנאים במקום העבודה.

-נסיבות בהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו – קיימים מצבים בהם מבקש המעביד "לגרום" לעובד להתפטר ממקום העבודה בשביל להימנע מתשלום פיצויי פיטורים. והופך את חייו במקום העבודה לבלתי נסבלים. לדוגמא:

 • o       אי תשלום שכר מינימום.
 • o       אי תשלום בעבור שעות נוספות.
 • o       שינוי לרעה במעמד העובד.
 • o       שינוי לרעה בתפקידו של העובד.
 • o       עובד הזוכה ליחס מתעמר ומשפיל מצד מעבידו.

 -ריחוק מקום העבודה – במקרים מסויימים, כאשר מקום העבודה מתרחק ממקום מגוריו של העובד, זכאי העובד להתפטר בדין מפוטר. לדוגמא:

 • o       כאשר המעביד שינה את מקום העבודה והעובד נזקק ליותר זמן כדי להגיע למקום העבודה.
 • o        כאשר נישא העובד, ועבר להתגורר עם בן או בת זוגו במרחק העולה על 40 ק"מ ממקום העבודה.
 • o       עובד שעבר להתגורר בישוב חקלאי או יישוב באזור פיתוח מתוך כוונה להתיישב שם, למשך שישה חודשים לפחות.
 • o       כאשר העובד עבר להתגורר בהתנחלות או היאחזות.

 -סיבות רפואיות הקשורות בעובד – כאשר נאלץ העובד להתפטר בשל מוגבלות או נכות שהתעוררה בו, המונעת ממנו מלהמשיך לבצע את תפקידו, ולמעסיק אין    אפשרות להציע לו עבודה אחרת מבלי לפגוע בשכרו ותנאיו זכאי העובד להתפטר בדין מפוטר.

 

חשוב לציין – כאשר מדובר בהרעת תנאים, יש לשים לב שאירוע מינורי וחד פעמי לא יקים בד"כ את הזכות להתפטר בדין מפוטר. בנוסף, יש להעביר למעביד התראה בדבר הכוונה להתפטר והזדמנות לתקן את המצב. כמו כן על העובד להגיב באופן מידי להרעת תנאיו ולתבוע את זכויותיו תוך זמן סביר שאחרת עשוי להיחשב הדבר לוויתור והשלמה עם התנאים החדשים.

משרדנו עוסק בייצוג עובדים ומעבידים בתביעות למימוש זכויות ותביעות שכר, בליווי משפטי וייעוץ לחברות ועסקים בענייני יישום מדיניות העסקה בארגון. 

אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי. לצורך ייעוץ מלא ומותאם אישית הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.