זכות השימוע בעת פיטורים

חובת השימוע המוטלת על מעביד המבקש לפטר את עובדו, הוכרה בפסיקת בתי הדין לעבודה כזכות המוקנית לעובד ושבהיעדרה פיטורי העובד עלולים להיחשב כפיטורים בלתי חוקיים. הפסיקה קבעה כי יש להשמיע בפני העובד את סיבת פיטוריו, לתת לו הזדמנות להסביר ולשכנע שלא לפטרו ואז לחזור ולשקול את עצם הפיטורים. מעביד אשר לא קיים את זכות השימוע כדין חושף את עצמו לתביעת פיצויים שהעובד זכאי להגיש.
אולם, אין בעצם אי עריכת השימוע מקור לחיוב בפיצויים לטובת העובד, ובית הדין יאלץ להכריע האם בנסיבות המקרה הספציפי קיום שימוע כדין היה יכול לשנות את ההחלטה ולמנוע את הפיטורים. למשל, כאשר מדובר בפיטורים במסגרת תוכנית התייעלות כללית בארגון יכול המעביד להוכיח שבכל מקרה לא היה בכוחו של השימוע בכדי לבטל את ההחלטה.

כיצד יש לקיים את השימוע? 

להלן מס' כללים לעריכת השימוע:

הודעה מוקדמת על השימוע – בטרם עריכת שימוע לעובד יש ליידעו על כך מראש ובכתב, על מנת שלא להפתיע את העובד ולאפשר לו להיערך לשימוע בעניינו.

הבהרת סיבת הפיטורים – יש להבהיר בפני העובד את הסיבה בגינה הוא עתיד להיות מפוטר.

מתן אפשרות תגובה – יש לאפשר לעובד להגיב לטענות בגינן הוא עתיד להיות מפוטר, ולשמוע אותו תוך שניתנת לו הזדמנות לשכנע את המעביד שלא לפטרו. לעובד יש זכות לקבלת ייעוץ משפטי במהלך השימוע ושעו"ד מטעמו אף יהיה נוכח בשימוע והמעסיק מצדו צריך לקיים פרוטוקול של השימוע.

פיטורים לאחר השימוע – הפיטורים אפשריים כאמור לאחר שנערך השימוע בו ניתנה לעובד ההזדמנות לשכנע את המעביד "לבטל את הגזרה" ולא לפטרו. לפיכך, אין להגיש לעובד בתום השימוע מכתב פיטורים שהוכן מראש, שכן הדבר עשוי להעיד על כך שהשימוע בוצע לאחר שההחלטה בעניין פיטורי העובד כבר נתקבלה.

משרדנו עוסק בייצוג עובדים ומעבידים בתביעות למימוש זכויות ותביעות שכר, בליווי משפטי וייעוץ לחברות ועסקים בענייני יישום מדיניות העסקה בארגון.

אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי. לצורך ייעוץ מלא ומותאם אישית הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.