דיני משפחה, גישור, צוואות וירושות

צוואות וירושות – ככלל, למותו של אדם השלכות כלכליות משמעותיות על יקיריו. ומאחר ואין אדם יודע את יום מותו, בוחרים אנשים רבים להסדיר את ענייני הירושה העתידיים בעודם בחיים. יצוין כי בהיעדר צוואה תקפה, יחולו על עיזבון הנפטר הוראות חוק הירושה. לפיכך כאשר מבקש אדם לסטות מהוראות חוק הירושה ולקבוע בעצמו את האופן בו יחולק רכושו, עליו לעשות זאת באמצעות צוואה התקפה בעיני החוק.

אותה צוואה מהווה מסמך חשוב מעין כמותו, המתייחס לכלל רכושו של אדם, אותו צבר בעמל רב, במהלך כל חייו, ומשכך יש להתייחס בכובד ראש, הן לתוכנה של הצוואה והן לאופן עריכתה (כך למשל לא ניתן לצוות על חלוקת משק חקלאי בין מס' יורשים לעומת חלוקתה של דירת מגורים בין מס' יורשים שהיא בהחלט אפשרית), ניסוח הצוואה באופן לא זהיר יכול אף ליצור מצב לפיו הצוואה  תהא חסרת תוקף משפטי ורצונו החקוק של המצווה במסגרתה לא יקוים, מה שעלול אף להוביל ברבות הימים למלחמות ירושה מיותרות.

משרדנו עוסק בעריכת צוואות לפי צרכי ורצון הלקוח, וכן בטיפול בהלכי ירושה, ניהול עזבונות, ייצוג יורשים בהליכים שונים ובין היתר בעניינים אלו:

  • עריכת צוואה סטנדרטית
  • עריכת צוואות מורכבות (חלקים שונים, יורשי יורשים וכו').
  • עריכת צוואות מיוחדת (הורשה על תנאי). 
  • עריכת צוואות משותפות וצוואות הדדית (בין בני זוג, בין בני זוג ידועים בציבור).
  • ייצוג יורשים – עפ"י צוואה ועפ"י חוק הירושה (בקשות לצווי ירושה ובקשות לצווי קיום צוואה וכו').
  • התנגדויות לאישור צוואות, ביטולי צוואות.
  • טיפול בעיזבון, ניהול עיזבון.